Träning på Rodby rullband

medför ett stort antal fördelar för träning, utveckling och uppföljning

Aktiviteter
Tilde Bångman

Förmåga och utveckling

En av de stora fördelarna med rull­bandet är att träningen blir väldigt standardiserad d.v.s. förutsättning­arna är konstanta för varje tränings­tillfälle. Det gör det möjligt att t.ex. ha ett intervallpass som körs på samma sätt varje gång, då blir det enkelt att följa utvecklingen, månad för månad och år för år. Är lutning­en och längden på passet lika så visar farten på utvecklingen. Går det att köra lite fortare än sist?

Hedda Bångman

Tröskelträning

Tröskelträning används för att skjuta på den så kallade mjölksyratröskeln, dvs att kroppen börjar bilda mjölksyra (laktat) senare och senare vid samma intensitet. Detta görs genom att ligga så nära mjölksyratröskeln (cirka 4 mmol/L) som möjligt under lång tid, för elitidrottare så länge som upp­emot 60-90 minuter. Eftersom rull­bandet är så standardiserat går det enkelt att göra ett laktattest för att se vid vilken puls och/eller lutning / hastighet som varje individs mjölk­syratröskel ligger på.

Pulsstyrd träning

Fördelen med ett rullband är att du enkelt kan styra i vilken intensitet du vill träna, detta genom att du kan ha både lutning och hastighet konstant. Med samma träning utomhus så blir du förr eller senare avbruten av en utförsbacke som gör att du inte kan hålla den pulsen du vill. Med Rodbys rullband kan du till och med pro­grammera in i vilket pulsintervall du vill träna, rullbandet kommer sedan att styra hastighet och/eller lutning på ett sådant sätt att du alltid ligger inom önskat pulsintervall. Detta är ett bra verktyg oavsett om du kör ett lugnare pass eller ett hårdare inter­vallpass. Pulsstyrning kräver ett anslutet pulsband med Bluetooth® eller en klocka med Bluetooth®.

Hedda Bångman

Förbättra VO2 max

VO2 Max, eller maximal syreupp­tagnings­förmåga, är viktigt inom alla konditionsidrotter. För att förbättra sitt VO2 krävs maxintervaller då det handlar om att få hjärtat att arbeta med maximalt antal slag per minut. Ett pass för att öka sitt VO2 max är t.ex intervaller 4 x 4 min eller 6 x 6 min. Här är ett rullband väldigt lämp­ligt av flera skäl. Dels är det enkelt att pressa sig till max samtidigt som att det går att känna trygghet i säkerhets­selen ifall det inte går att hålla sig kvar. Rullbandet ger också mätbara data som ger möjlighet att se den eftersträvade utvecklingen av VO2 max.

Skidskytte Sebastian Samuelsson Rodby Skateband RL3500E

Teknikträning

För en elitidrottare är den tekniska biten väldigt viktig. Tack vare att den aktive befinner sig på samma plats hela tiden är det ett utmärkt tillfälle att jobba med teknik, en tränare kan stå vid sidan om och ge direkt feed­back till den aktive. Med olika kame­ralösningar eller speglar kan den aktive se sig själv i realtid och på så sätt jobba med tekniken på ett väldigt effektivt sätt.

Löpband RL2500E x 700

Träna på GPX-bana

Rodbys rullband med styrsystem 2.0 ger dig möjligheten att importera en GPX-fil skapade av en GPS-enhet. GPX-filer kan du skapa själv eller finna efter på internet. Då kan du kan träna på den simulerade banan. Med träning på GPX-bana kan du förbere­da dig inför ett lopp och träna med näst intill samma förutsättningar som den riktiga banan. Träna på den egna träningsrundan i skogen eller en tänkt tävlingsbana som Lidingöloppet eller Vasaloppet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit