Testcykelsystemet RE990 är resultatet av mer än 30 år av intensivt utvecklingsarbete inom kliniska fysiologiska prov och terapi. Vi har producerat över 3000 testcyklar genom åren. Mer än 250 cyklar används på Sveriges sjukhus idag. Rodbys mångsidiga Testcykelsystem RE990 sörjer för effektiva lösningar på ett flertal svårigheter som ofta inträffar vid kliniska tester och terapi.

IMG_5451
Testcykeln på bilden är utrustad med tillvalet elektriskt styrd sadelhöjare.

Den nya testcykeln RE990 är en mycket sofistikerad mikroprocessorkontrollerad testcykel som har utvecklats för att möta de mycket höga kraven på noggrannhet, reproducerbarhet och lättanvändbarhet inom detta speciella område. Exceptionell noggrannhet uppnås genom att samla alla mätningar i och omkring vevaxeln. Denna teknik – unik för Rodby testcyklar – gör det möjligt att mäta och kompensera för även de minsta förluster orsakade av magnetisk hysteres, friktion i lager och växellåda och värmeutveckling.

Rodby Constant Output Control System

En annan värdefull egenskap hos RE990 är Rodby Constant Output Control System. RCOCS-systemet eliminerar fullständigt problemen knutna till varierande pedalhastighet. Det betyder att testcykelns uteffekt, inom området 20-500W (10-1000W som valmöjlighet) är helt oberoende av pedalhastigheten. Närhelst önskad uteffekt har valts på RE990, så kompenseras eventuell hastighetsändring automatiskt genom motsvarande ändring av vridmomentet. På grund av avancerad mikroprocessorteknologi är RE990 kapabel att utföra dessa generatorkontrolljusteringar mer än 10 gånger i sekunden.

Analogt och digital kommunikationsgränssnitt

RE990 ger fulla kommunikationsmöjligheter, genom analogt och digitalt (RS232) gränssnitt, med extern utrustning såsom EKG-utrustning, dator osv. Som en valmöjlighet finns Rodby Testcykel att få i versioner fullt kompatibla med Siemens MEGACART. Anpassningar till andra protokoll är under utveckling. Analog ergometerkontroll är möjlig från Morgan, Marquette, Schiller med flera.

Inställningsmöjligheter

Ramen på Rodbys testcyklar kan lätt justeras för att passa patientlängder från 120 till 200 cm. Som tillval finns justerbara pedalarmar för att underlätta noggrann injustering.

Modeller

  • Rodby RE 990 – Standardcykel.
  • Rodby RE 990R – Ben- och armprov.
  • Rodby RE 990S

Rodby Innovation Svensk kvalitet Rodby Innovation AB är ett svenskägt företag. All utveckling och produktion sker i Sverige. Rodbys produkter kan anpassas efter kundens önskemål och tillämpningens krav. Anpassningsbarhet och innovativt tänkande är tillsammans med högsta tekniska kvalitet det som kännetecknar Rodby Innovation AB. Era önskemål beaktas och ligger det inom de ekonomiska och tekniska möjligheternas ramar, så konstruerar vi produkten efter era specifika önskemål.
 De vanligaste varianterna av kundanpassade testcyklar är armcykeln och den liggande modellen av testcykel.

Fotografier

Klicka för att visa i stort format. Dra sedan bilderna i sidled med muspekaren eller fingret, alternativt använd höger resp. vänster piltangent på tangentbordet, för att visa nästa eller föregående bild. Stäng bildvisaren genom att trycka på ESC-tangenten på skrivbordet.
 Notera att testcykeln på bilden är utrustad med tillvalet elektriskt styrd sadelhöjare.