Här kan du skicka en offertförfrågan till Rodby om du är intresserad av en installation av ett rullband. Endast seriösa förfrågningar besvaras. Se Rodbys prislista för att få en uppfattning om prisnivåer. Observera att en installation av ett Rodbyband kan vara en invecklad procedur beroende på bandets storlek och lokalens beskaffenhet och ska utföras av en fackman.


Rullbandets användning

Om så önskas kan de tänkta aktiviteterna anges. Det kan hjälpa Rodby att utforma en bättre offert.

Välj en eller flera aktiviteter
Välj vilka aktiviteter rullbandet ska användas till.

Uppskattad viktning aktiviteter

Om så önskas kan en uppskattad viktning mellan aktiviteter anges. Det kan hjälpa Rodby att utforma en bättre offert. Ange från 1 (minst) till 5 (max) per aktivitet, eller lämna det i grundvärdet 3.

Val av rullband

Välj mellan att själv ange vilket rullband som ska offereras. Att låta Rodby rekommendera rullband utifrån de val som gjorts ovan i formuläret. Eller själv ange längd och bredd för ett specialanpassat rullband.

Val av rullband
Välj rullband
Välj en eller flera bredder på mattan som du vill ska offereras med valt rullband
Välj en eller flera bredder på mattan som du vill ska offereras med valt rullband
Välj en eller flera bredder på mattan som du vill ska offereras med valt rullband
Välj en eller flera bredder på mattan som du vill ska offereras med valt rullband
Välj en eller flera bredder på mattan som du vill ska offereras med valt rullband

Ange önskemål för ett specialanpassat rullband

Välj första typ av rullband: antingen löp-eller rullskidbar eller ett större skateband. Typ av rullband påverkar vilka tillval som finns tillgängliga. Storleksangivelse gäller mattans storlek. Ange mattans mått i millimeter.

Ange ungefärlig typ av rullband
Om du tänkt dig bandet nedsänkt i golvet eller stående uppe på golvet t.ex.
Jag godkänner