Rodby löpband och rullskidband RL2700E x 1000.

Löp- och rullskidband
RL2700E x 1000

Om RL2700 x 1000

Löp- och rullskidband RL2700E x 1000 är vårt största löpband för träning med cykel, rullstol, löpning, rullstol, skidalpinism skimo och rullskidor klassisk stil diagonalåkning och stakning. Mattans längd är 2700 mm och bredden 1000 mm. Ska bandet användas för rullskid­åkning kan mattan förses med vulkaniserade slitremsor med 3 eller 8 mm tjocklek. Rullbandet är lämpligt för all slags mängdträning med teknikutveckling, uthållighets­träning, intervallträning, tröskelträning, VO2max-träning, backträning och körning på GPX-banor. Bandet är vanligtvis utrustat med tillvalet Säkerhets­ställning och midjebälte eller 4-punktssele.

Det här är många namnkunniga svenska och norska elitåkares val. Bandet levereras med funk­tionen Pulsstyrning med pulsband och är förberett för tillvalet Autoposition­ering. Rullskidbandet styrs med Kontrollsystem 2.0 som körs i medföljande datorn med pekskärm och datormus.

RL2700E x 1000 är ett utmärkt val för en elitidrottares per­sonliga bruk då längden är anpassad till rullskidåkning och löpning. Denna modell av band används också med framgång av cyklister. Det kräver lite övning men fungerar bra när åkaren blir van. Flera kända idrottsutövare i världsklass har personliga rullskidband av den här modellen.

Specifikation

Universella fördelar

med Rodby rullband

Exakt mätning av förmåga och ut­veck­ling ger mätbara framsteg.
Pulsstyrd träning och intervallträning med nog­grannhet och repeterbarhet.
Träna på och förbättra VO2max och mjölk­syratröskel.
Träna på tävlingsbanor genom att ladda och köra GPS-GPX-filer.
Filma utövaren och få exakt och effektiv spårbar teknikutveckling.
Skräddsydda träningspass anpassad till utövare och nivå.
Pulskontrollstyrning av bandets hastighet via band / klocka Bluetooth®.
Full vridmoment från 1-3000 varv. Inställd hastighet = bandets hastighet ±1%.
Svensk tillverkning och utveckling med hög kvalitet utan dåliga kompromisser.

Lämplighet aktiviteter

med denna modell av Rodby rullband

Lämpligt val av löp- och rullskidband för utöv­are av aktivitet gällande bandets längd och bredd. Lämpligheten anges från Helt optimal via Mycket bra till Lämplig men ej optimal. Visad lämplighet för utövare minst medelgod nivå upp till elitnivå. Förklaringar följer nedan.

Helt optimal kombination skateband och aktivitet.
Mycket bra kombination skateband och aktivitet.
Lämplig men ej optimal kombination
Ej rekommenderad kombination.

Testning

Fysiologisk testning av uthållighet, VO2 max, laktattröskel etc.

Lämplighet kombination rullband och fystest 100%
Testning

Helt optimal för fystest. RL2700E x 1000 är lämpad för testlab och idrottscenter för fysiologisk test och utvärdering med exakt mätning och testning av en utövares fysiska förmåga för ett antal aktiviteter och används i många länder. Rodbys rullband har mycket god repeterbarhet vilket innebär att rullbandet med minimal avvikelse producerar identiska mätdata från en mätning till en annan. Optimalt val: för fystest med rullskidåkningens olika tekniker och med löpning. Bra val för fystest med cykel och rullstol.

Rullskidor stakning

Träning stakning klassisk teknik på rullskidor

Lämplighet kombination rullband och rullskidor stakning 100%
Rullskidor stakning

Helt optimal kombination. RL2700E x 1000 är det optimala rullbandet för träning med rullskidor och stakning. Stakning har blivit en egen disciplin inom längdskidåkning och att kunna staka med rätt teknik i olika lutning är en kritisk färdighet för längdskidåkare idag. Stavisättning, bålens position och att hitta balansen när åkaren för kroppsvikten framåt och kommer upp högt med sträckta ben och lyftad häl och får ned kroppsvikten genom stavarna är teknikmoment som är svåra att bemästra. Rullbandet ger unika möjligheter till träning av de olika momenten och en säkerhetssele ger extra säkerhet för att våga närma sig balanspunkter som kan kännas osäkra. För att bli bra på stakning krävs oftast mängdträning i de olika lutningarna. På så sätt skapas trygga rörelsemönster som utövaren kan använda och växla mellan helt naturligt. För åkare som satsar på långlopp, där de bästa numera stakar hela vägen, är ett rullband mycket värdefullt.

Rullskidor diagonal

Träning diagonalåkning klassisk teknik på rullskidor

Lämplighet kombination rullband och rullskidor klassisk teknik 100%
Rullskidor diagonal

Helt optimal kombination. RL2700E x 1000 är det optimala rullbandet för träning med rullskidor i den klassiska teknikens diagonalteknik. Diagonaltekniken är grunden för all längdskidåkning och används idag främst i uppförsbacke från lätt motlut till branta backar. Ett rullband ger fantastiska möjligheter till att träna på diagonalteknik i exakt önskad elevation, hastighet och distans och utan onödiga utförsbackar. Klassisk teknik på längdskidor (utövad på rullskidor) har också utvecklats mot att stakning används i mycket högre utsträckning på platten och i visst motlut (se stakning ovan). Rullbandet är mycket lämpligt för att träna på alla växlar och finslipa tekniken.

Skidalpinism Skimo

Träning skidalpinism SKIMO eller randonnée stavgång med skidor uppför

Lämplighet kombination rullband och träning Skimo 85%
Skimo Ski Mountaineering

Mycket bra kombination rullband och aktivitet. Löp- och rullskidband RL2700E x 1000 passar bra till träning och tester för vana utövare av skidalpinism (Skimo). Rullbandets längd är fullt tillräcklig, men vissa utövare vill vid tester och hård träningsbelastning ha större marginaler på bredden för stavisättning. Skimo-träning på rullband sker med riktiga skimo-skidor med stighudar monterade, riktiga pjäxor och riktiga stavar med stavspetsar modell karda. Rodbys rullband kan eleveras upp till 14° (25%) vilket räcker långt för Skimo-träning. Utövaren kan fullt ut simulera skidalpinismens delmoment skidande uppför och utövaren ges möjlighet att förbättra sin prestationsförmåga genom de fördelar träning med ett rullband ger: exakt mätning av förmåga och mätbara framsteg, VO2max- och mjölksyratröskelträning, repeterbarhet mellan träningspass, pulsstyrning, skräddarsydda "banor" som simulerar tävlingsbanor inom Skimo.

Löpning

Träning löpning och gång

Lämplighet kombination rullband och löpning 100%
Löpning

Helt optimal kombination. RL2700E x 1000 är det optimala löpbandet för löpträning. Rodbys rullband är utrustade med aluminiumskivor i en speciell legering som underlag för mattan så att känslan för löparen ska efterlikna utomhuslöpning på hård grusväg. Rullbandets bredd och stora löpyta gör det lätt att göra löpanalyser för att korrigera och förbättra löpteknik. Styrsystemet till banden är utrustat med pulsstyrning och fungerar mycket effektivt till tröskelträning. Snabbdistans, intervaller, backlöpning är några av många löppass som passar på löpband.

Cykel

Träning alla typer av cykelsport som landsväg, mtb, tempo etc.

Lämplighet kombination rullband och cykelträning 85%
Cykel

Lämplig men ej optimal kombination. Rullbandet RL2700E x 1000 används framgångsrikt av cyklister. Ett rullband ger en mycket mer realistisk träningsmiljö dels eftersom cykelns vertikala vinkel mot underlaget inte är statisk som den blir på vanliga träningscyklar som står på ett golv. Och dels kan cyklisten träna med sin egen cykel och riskerar inte att nöta in felaktiga rörelsemönster på en golvplacerade träningscykel. Rodby RL2700E x 1000 kan utrustas med tillvalet Rodby Max Top speed upgrade som tillåter att rullbandet rullar upp till 40 km/h. Bandstorleken 2700 x 1000 mm är tillräckligt för cykelträning men det är inga stora marginaler framåt, bakåt och åt sidorna. Räkna med en viss inlärningsperiod.

Rullstol

Träning med rullstol och framerunner

Lämplighet kombination rullband och rullstol - framerunner 80%
Rullstol

Lämplig men ej optimal kombination. RL2700E x 1000 kan användas framgångsrikt för träning med rullstol och framerunner. Dock så är bredden på rullbandet är en faktor som måste hanteras genom övning. Det finns speciella tillval för denna kategori utövare som Rodby kan utrusta rullbandet med och som kan underlätta.

Rodby Styrsystem

Styrsystem 2.0

Rodby Styrsystem 2.0

Alla nya rullband från Rodby levereras med Styrsystem 2.0 inklusive dator och pekskärm.

Alla nya rullband (RL1602E till RL2700E) från Rodby levereras med Styrsystem 2.0 inklusive dator, tangentbord, mus, pekskärm, Rodby piedestal och en nödstoppsknapp vid kontrollpanelen.

Gränssnittet till Styrsystem 2.0 kan manövreras via pekskärmen eller tangentbord och datormus. Du väljer det som passar dig bäst för stunden. Om bandet styrs av utövaren så är tillvalet Fjärrkontroll med Bluetooth att föredra vilket gör att man lätt kan justera lutning och hastighet utan att behöva släppa fokusen på träningen. Det finns också möjlighet att styra rullbandet externt via USB, detta görs via protokollet Trackmaster. Gränssnittet har tre språk: engelska, svenska och kinesiska.

Pulskontroll är standard

Alla Rodby rullband som levereras med Styrsystem 2.0 har Pulsstyrning som standard. Pulsstyrning kräver ett anslutet pulsband med Bluetooth® och gör att du kan sätta en målpuls (Target Pulse). Styrsystemet anpassar farten på bandet så att din puls blir den önskade. Detta är en mycket användbar funktion när du vill vara säker på att hålla dig inom önskat pulsspann för uthållighetsträning, aerob träning, anaerob träning eller intervallträning.

bansimulering GPX är standard

Rodbys rullband med styrsystem 2.0 har möjligheten att importera en GPX-fil skapade av en GPS-enhet så att du kan träna på den simulerade banan. Det ger goda möjligheterna att förbereda sig inför ett lopp och träna med näst intill samma förutsättningar som den riktiga banan. Träna på hemmarundan i skogen eller en tänkt tävlingsbana som Lidingöloppet eller Vasaloppet.

Förberett för auto­positionering

Rullband med Styrsystem 2.0 kan utrustas med tillvalet Autopositionering. Autopositionering gör att rullbandets kontrollsystem via en stereoskopisk rörelsesensor läser av den tränande personens position på rullbandet och automatiskt kan öka bandets hastighet (2) när användaren kommer närmre bandets front och minska bandhastigheten (3) när personen kommer längre bak på bandet. På så vis kan den tränande personen styra bandets hastighet genom sin egen fart under utövandet. Den stereoskopiska rörelsesensorn klarar även av att skilja på den tränandes mittpunkt och dess utrustning, såsom svängiga armar, stavar, cykel, rullstol, framerunner och även utanförstående personer som kommer in i rörelsesensorns synfält.

Rullskidband i användning

Rodby rullskidband RL2700E x 1000 och RL2500 x 1000 är elitåkarnas val för träning i klassisk stil och stakning. Rullskidbanden finns på många idrottscenter och testlabb.

Populära tillval

Fällbara fotstöd

Nedfällbara fotstöd gör det enklare att hoppa av bandet vid löpning i hög fart.

Auto­positionering

Användarens läge på bandet kan via en sensor styra farten på bandet.

Säkerhets­ställning

För midjebälte eller 4-punktssele. Kan utrustas med automatiskt nödstopp.

Extra nödstopp

Monteras på räcket för lätt åtkomst. Kabel integrerad i ramen.

Dragnöd­stopp

För midjebälte eller 4-punktssele. Kan utrustas med automatiskt nödstopp.

4-punktssele

Används med säkerhets­­ställning.

Säkerhets­lin​a

Används med säkerhets­­­ställning och midjebälte eller 4-punktssele.

Stav­spetsar

Modell karda för bättre fäste på mattan.

Rullskidåkning på Rodbyband

Rodby rekommenderar rullmatta med vulkade slitremsor primärt därför att stavspetsar modell karda – som ger bäst stavfäste vid frånskjut – håller mycket längre när de används på en matta med vulkade slitremsor. En bandmatta utan slitremsor utsätts också för slitage när man använder stavspetsar modell karda och mattans livslängd ökar avsevärt med självläkande gummiremsor. Nackdelar gällande kardor på vulkade slitremsor är enligt en del åkare att man förlorar lite fäste mot att använda en standardmatta. De vulkade röda slitremsorna av gummi finns i två tjocklekar: 3 mm och 8 mm.
Med slitremsor Utan slitremsor

Dra pekaren i horisontalled för att se med eller utan vulkade slitremsor för stavspetsar.

Slitremsor 3 mm

  • Med tjocklek 3 mm ska spetsar modell karda och dubbar med max utstick 2 mm användas.
  • Slitremsor 3 mm är också lämpligt där man förutom rullskidåkning använder bandet för löpning eller andra aktiviteter.

Slitremsor 8 mm

  • Matta med 8 mm vulkade slitremsor används med samma typ av spetsar som 3 mm slitremsor.
  • Mattans livslängd förlängs med 8 mm vulkning.
  • Med 8 mm vulkade slitremsor kan vi rekommendera stavtrugorna Swix Force eller Swix Triac med avslipad spets och ett max utstick av 3 mm (båda trugspetsarna har samma breda spets med halvmåneform, se nedan). Avslipade stavspetsar av den här modellen är enligt många användare det närmaste man kan komma känslan att staka i snö.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit