Rodby RL4500E

Skateband RL4500E

Aktiviteter

Om skatebandet RL4500E

Rodby RL4500E är det tredje största av Rodbys stora skate­band. Längden på mattan är 4500 mm och bredden finns i 2500, 2700 och 3000 mm. Rodbys skateband används på tränings­center och av idrottare i hela världen för rull­skidor, löpning, cykel, rull­skridskor och rullstol för test, träning och rehabili­tering. Mattans längd är tillräcklig för all slags mängdträning med teknikutveckling, uthållighets­träning, intervallträning, tröskelträning, VO2 max-träning, backträning och körning på GPX-banor.

Längden på rullbandet ger det en ökad lämpligt för användning med cykel, rullstol och inlines. Bandet är för elitåkare lämpligt för alla slags utövning: löpning, rullskidor stakning, rullskidor skating, rullskidor klassisk teknik, inlines och rullskridskor, skidalpinism Skimo, cykel, rullstol, framerunner och parträning. De större Rodby rullbanden brukar oftast används i en miljö där utövare från olika idrotter samsas om att använda det.

Skateband RL4500E x 3000 Bundespolizeisportschule Bad Endorf.
Spela video om Skateband RL4500E x 3000 Bundespolizeisportschule Bad Endorf.

Klicka på filmen ovan för att spela den

Specifikation skateband

Vy 360° av Rodby L3500E

Klicka på filmen för att starta visningen.

Universella fördelar

med Rodby rullband

Exakt mätning av förmåga och ut­veck­ling ger mätbara framsteg.
Pulsstyrd träning och intervallträning med nog­grannhet och repeterbarhet.
Träna på och förbättra VO2max och mjölk­syratröskel.
Träna på tävlingsbanor genom att ladda och köra GPS-GPX-filer.
Filma utövaren och få exakt och effektiv spårbar teknikutveckling.
Skräddsydda träningspass anpassad till utövare och nivå.
Pulskontrollstyrning av bandets hastighet via band / klocka Bluetooth®.
Full vridmoment från 1-3000 varv. Inställd hastighet = bandets hastighet ±1%.
Svensk tillverkning och utveckling med hög kvalitet utan dåliga kompromisser.

Lämplighet aktiviteter

med denna modell av Rodby rullband

Lämpligt val av skateband för utöv­are av aktivitet gällande bandets längd och bredd (länk alla storlekar). Lämpligheten anges från Helt optimal via Mycket bra till Lämplig men ej optimal. Om rull­bandet ska användas för flera idrottsaktiviteter bör om möjligt minsta gemensamma nämnare tillämpas när det gäller bandets längd och bredd. Visad lämplighet för utövare minst medelgod nivå upp till elitnivå. Förklaringar följer nedan.
Helt optimal kombination skateband och aktivitet.
Mycket bra kombination skateband och aktivitet.
Lämplig men ej optimal kombination skateband och aktivitet.

Testning

Fysiologisk testning av uthållighet, VO2 max, laktattröskel etc.

Lämplighet kombination skateband och fystest 100%
Testning

Helt optimal för fystest. RL4500E är lämpad för testlab och idrottscenter för fysiologisk test och utvärdering med exakt mätning och testning av en utövares fysiska förmåga för en mängd aktiviteter.. Rodbys rullband har mycket god repeterbarhet vilket innebär att rullbandet med minimal avvikelse producerar identiska mätdata från en mätning till en annan. Optimalt val: för fystest med rullskidåkningens olika tekniker och med löpning, med cykel, inlines, rullstol, framerunner och paråkning. Mycket bra men möjligen inte optimalt val för fystest med sprint och parcykling: då rekommenderar vi ett längre Rodby rullband.

Rullskidor skate

Träning med den fria tekniken skate med rullskidor

Lämplighet kombination skateband och rullskidor skate fri teknik 100%
Rullskidor skate

Helt optimal kombination skateband och aktivitet. RL4500E i sina tre olika bredder 2500, 2700 och 3000 mm passar utmärkt för träning med rullskidor i den fria tekniken skate. Fördelarna med att träna på rullband är flera. Teknikträning med uppföljning är viktigt för en utövare som vill bli skicklig i den fria tekniken. Möjligheten att köra sina egna banor eller att under ett helt pass träna i en viss växel eller vid ett visst motlut är i praktiken omöjligt att åstadkomma vid träning utomhus. Med rullbandet är det enkelt, tidsbesparande och effektivt.

Rullskidor skidskytte

Träning skidskytte biathlon med den fria tekniken skate på rullskidor

Lämplighet kombination skateband och rullskidor skidskytte biathlon 100%
Rullskidor skidskytte

Helt optimal kombination skateband och aktivitet. RL4500E i sina tre olika bredder 2500, 2700 och 3000 mm passar utmärkt för träning av skidskytte med rullskidor i den fria tekniken skate. Fördelarna desamma som för kombinationen skateband och träning i skateteknik. Men skidskytte skiljer sig därvidlag att det är en kombinationssport där förmågan att prestera skyttemässigt i hög grad påverkas av i vilken grad åkarens kondition medger nödvändig pulssänkning på skjutvallen och att kunna hålla en konkurrenskraftig fart i spåren. Bandets pulsstyrning är ett viktigt instrument för optimera en åkning som är både vägvinnande och energieffektiv. Men också för att träna på hastigheten till spurtvarvet innan målgång.

Rullskidor stakning

Träning stakning klassisk teknik på rullskidor

Lämplighet kombination skateband och rullskidor stakning 100%
Rullskidor stakning

Helt optimal kombination skateband och aktivitet. RL4500E i sina tre olika bredder 2500, 2700 och 3000 mm passar utmärkt för träning med rullskidor och stakning. Stakning har blivit en egen disciplin inom längdskidåkning och att kunna staka med rätt teknik i olika lutning är en kritisk färdighet för längdskidåkare idag. Stavisättning, bålens position och att hitta balansen när åkaren för kroppsvikten framåt och kommer upp högt med sträckta ben och lyftad häl och får ned kroppsvikten genom stavarna är teknikmoment som är svåra att bemästra. Rullbandet ger unika möjligheter till träning av de olika momenten och en säkerhetssele ger extra säkerhet för att våga närma sig balanspunkter som kan kännas osäkra. För att bli bra på stakning krävs oftast mängdträning i de olika lutningarna. På så sätt skapas trygga rörelsemönster som utövaren kan använda och växla mellan helt naturligt. För åkare som satsar på långlopp, där de bästa numera stakar hela vägen, är ett rullband mycket värdefullt.

Rullskidor diagonal

Träning diagonalåkning klassisk teknik på rullskidor

Lämplighet kombination skateband och rullskidor klassisk teknik 100%
Rullskidor diagonal

Helt optimal kombination skateband och aktivitet. RL4500E i sina tre olika bredder 2500, 2700 och 3000 mm passar utmärkt för träning med rullskidor i den klassiska teknikens diagonalteknik. Klassisk teknik på längdskidor (utövad på rullskidor) har utvecklats mot att stakning används i mycket högre utsträckning på platten och i visst motlut (se stakning ovan). Rullbandet är mycket lämpligt för att träna på alla växlar och finslipa tekniken. Det mest spännande är tekniken uppför mot ett lättare och kortare rörelsemönster med en löpteknik där foten rör sig i en cirkel (som för en cyklist) och skidan inte glider alls vid varje steg. Det som gör löptekniken så effektiv är att benmusklerna arbetar med större men lättare rörelser och med jämnare belastning. En större lättare rörelse innebär en längre förflyttning och att muskeln inte utsätts för en statisk muskelspänning.

Skidalpinism Skimo

Träning skidalpinism SKIMO eller randonnée stavgång med skidor uppför

Lämplighet kombination rullband och träning Skimo 100%
Skimo skidalpinism

Helt optimal kombination skateband och aktivitet. Skateband RL4500E passar utmärkt för träning och tester med utrustning för skidalpinism (Skimo). Skimo-träning sker med riktiga skimo-skidor med stighudar monterade, riktiga pjäxor och riktiga stavar med stavspetsar modell karda. För SKIMO-träning och tester kan Rodbys skateband eleveras upp till 14° (25%). Önskas ännu brantare lutning finns tillvalet “Extra elevation 20° (36%)". Utövaren kan fullt ut simulera skidalpinismens delmoment skidande uppför och utövaren ges möjlighet att förbättra sin prestationsförmåga genom de fördelar träning på ett löpband ger: exakt mätning av förmåga och mätbara framsteg, VO2max- och mjölksyratröskelträning, repeterbarhet mellan träningspass, pulsstyrning, skräddarsydda "banor" som simulerar tävlingsbanor inom Skimo.

Löpning

Träning löpning och gång

Lämplighet kombination skateband och löpning 100%
Löpning

Helt optimal kombination skateband och aktivitet. RL4500E i sina tre olika bredder 2500, 2700 och 3000 mm passar utmärkt för löpträning. Rodbys band är utrustade med aluminiumskivor i en speciell legering som underlag för mattan så att känslan för löparen ska efterlikna utomhuslöpning på hård grusväg. Bandets bredd och stora löpyta gör det lätt att göra löpanalyser för att korrigera och förbättra löpteknik. Styrsystemet till banden är utrustat med pulsstyrning och fungerar mycket effektivt till tröskelträning. Snabbdistans, intervaller, backlöpning är några av många löppass som passar på löpband.

Cykel

Träning alla typer av cykelsport som landsväg, mtb, tempo etc.

Lämplighet kombination skateband och cykelträning 95%
Cykel

Mycket bra kombination skateband och aktivitet. Ett rullband ger en mycket mer realistisk träningsmiljö dels eftersom cykelns vertikala vinkel mot underlaget inte är statisk som den blir på vanliga träningscyklar som står på ett golv. Denna fördel är kanske som mest framträdande i uppförskörning och spurt då cyklisten vaggar från sida till sida. Och dels kan cyklisten träna med sin egen cykel och riskerar inte att nöta in felaktiga rörelsemönster på en golvplacerade träningscykel. Rodby skateband kan utrustas med tillvalet Rodby Max Top speed upgrade som tillåter att bandet rullar ända upp till 70 km/h. RL4500E i sina två olika bredder 2700 och 3000 mm fungerar bra för träning på cykel men vi rekommenderar en mattlängd på 4500 mm eller längre. För säkerhetens skull och för att ge marginal framåt och bakåt vid hastighetsökning, backträning och inbromsning.

Rullstol

Träning med rullstol och framerunner

Lämplighet kombination skateband och rullstol och framerunner 95%
Rullstol

Mycket bra kombination skateband och aktivitet. RL4500E i sina tre olika bredder 2500, 2700 och 3000 mm fungerar mycket bra för träning med rullstol och framerunner. Det finns speciella tillval för denna kategori utövare som Rodby kan utrusta rullbandet med. Helt optimalt är möjligen ett längre rullband för säkerhetens skull och för att ge marginal framåt och bakåt.

Inlines

Träning med inlines rullskridskor

Lämplighet kombination skateband och inlines speed skate 95%
Inlines

Mycket bra kombination skateband och aktivitet. RL4500E i sina tre olika bredder 2500, 2700 och 3000 mm fungerar mycket bra för träning på inlines. Inlinesåkning sker i ganska höga hastigheter så om helt optimala förhållanden eftersträvas rekommenderas ett längre rullband för säkerhetens skull och för att ge marginal framåt och bakåt.

Parträning

Parträning två utövare löpning, rullskidor eller inlines

Lämplighet kombination skateband och parträning rullskidor eller inlines 90%
Parträning

Mycket bra kombination skateband och aktivitet. Parträning på skateband med rullskidor eller inlines kräver erfarna utövare och god samarbetsförmåga. Både rullbandets längd men även dess bredd påverkar i vilken grad säker och god träning kan utföras. RL4500E är tillräckligt långt men vi rekommenderar ett rullband med väl tilltagen bredd.

Sprint och spurt

Träning i hög hastighet och hastighetsomslag på cykel, inlines och rullskidor

Lämplighet kombination skateband och spurtträning 90%
Sprint spurt

Mycket bra kombination skateband och aktivitet. Innehåller träningen snabba fartändringar, sprint och spurter så är RL4500E ett mycket bra val. Detta både för åkarens säkerhet och för att ge en realistisk åkupplevelse. Det gäller särskilt om utövaren är cyklist. Ett längre band ger en mer följsam upplevelse utan att utövaren behöver oroa sig för mattkanten.

Parcykling

Träning parcykling två cyklister samtidigt

Lämplighet kombination skateband och paråkning cykling 90%
Parcykling

Mycket bra kombination skateband och aktivitet. Paråkning på cykel kräver erfarna utövare och god samarbetsförmåga. Både rullbandets längd men även dess bredd påverkar i vilken grad säker och god träning kan utföras. RL4500E är tillräckligt långt men vi rekommenderar ett rullband med 3000 mm bredd.

Bredder matta RL4500E

Rodby RL4500E finns med tre mattbredder: RL4500E x 2500, RL4500E x 2700 eller RL4500E x 3000 mm. Här visas mattans storlekar jämte varandra och ungefär hur stor en liggande utövare är i förhållande till mattan. Klicka på bilderna för att förstora.

Rodby Styrsystem

Styrsystem 2.0

Rodby Styrsystem 2.0

Alla nya rullband från Rodby levereras med Styrsystem 2.0 inklusive dator och pekskärm.

Alla nya skateband (RL3500E till RL5500E) från Rodby levereras med Styrsystem 2.0 inklusive dator, tangentbord, mus, pekskärm, Rodby piedestal, en nödstoppsknapp vid kontrollpanelen och ett nödstopp för takmontering som kopplas till sele eller midjebälte.

Gränssnittet till Styrsystem 2.0 kan manövreras via pekskärmen eller tangentbord och datormus. Du väljer det som passar dig bäst för stunden. Om bandet styrs av utövaren så är tillvalet Fjärrkontroll med Bluetooth att föredra vilket gör att man lätt kan justera lutning och hastighet utan att behöva släppa fokusen på träningen. Det finns också möjlighet att styra rullbandet externt via USB, detta görs via protokollet Trackmaster. Gränssnittet har tre språk: engelska, svenska och kinesiska.

Installation

Rodbys stora skateband kan installeras antingen i en installationsgrop eller stående på golvet i lokalen.

Nedsänkt i golvet.

Skatebandet nedsänkt i golvet

Rodby anpassar alltid rullbandet till lokal och omständigheter. Alla skateband kan installeras i en installationsgrop så att bandets matta är endast cirka 15 cm över golvnivå. Installation i en grop kräver en lokal som är skräddarsydd för skatebandet.

Stående på golvet.

Skatebandet placerat på golvet

Den installation som kräver minst ingrepp eller anpassning av lokalen är att placera skatebandet på golvet. Då kommer bandets matta att befinna sig cirka 75 cm över golvnivå när bandet är i grundläge och inte eleverat.

Pulskontroll är standard

Alla Rodby rullband som levereras med Styrsystem 2.0 har Pulsstyrning som standard. Pulsstyrning kräver ett anslutet pulsband med Bluetooth® och gör att du kan sätta en målpuls (Target Pulse). Styrsystemet anpassar farten på bandet så att din puls blir den önskade. Detta är en mycket användbar funktion när du vill vara säker på att hålla dig inom önskat pulsspann för uthållighetsträning, aerob träning, anaerob träning eller intervallträning.

bansimulering GPX är standard

Rodbys rullband med styrsystem 2.0 har möjligheten att importera en GPX-fil skapade av en GPS-enhet så att du kan träna på den simulerade banan. Det ger goda möjligheterna att förbereda sig inför ett lopp och träna med näst intill samma förutsättningar som den riktiga banan. Träna på hemmarundan i skogen eller en tänkt tävlingsbana som Lidingöloppet eller Vasaloppet.

Förberett för auto­positionering

Rullband med Styrsystem 2.0 kan utrustas med tillvalet Autopositionering. Autopositionering gör att rullbandets kontrollsystem via en stereoskopisk rörelsesensor läser av den tränande personens position på rullbandet och automatiskt kan öka bandets hastighet (2) när användaren kommer närmre bandets front och minska bandhastigheten (3) när personen kommer längre bak på bandet. På så vis kan den tränande personen styra bandets hastighet genom sin egen fart under utövandet. Den stereoskopiska rörelsesensorn klarar även av att skilja på den tränandes mittpunkt och dess utrustning, såsom svängiga armar, stavar, cykel, rullstol, framerunner och även utanförstående personer som kommer in i rörelsesensorns synfält.

Professionella skateband

De stora skatebanden används i flera länder för träning med cykel, rullskidor både klassiskt och skate, löpning och rullstol. Rodby erbjuder alltid full anpassning till lokal och ändamål.

Populära tillval

Frontbrygga

Gör det möjligt att gå runt skatebandet på tre sidor. Visas här med tillvalet fronträcke.

Auto­positionering

Användarens läge på bandet kan via en sensor styra farten på bandet.

Säkerhets­ställning

För midjebälte eller 4-punktssele. Kan utrustas med automatiskt nödstopp.

Säkerhets­lin​a

Används med säkerhets­­­ställning och midjebälte eller 4-punktssele.

Väggmonterat nödstopp

Fallstopp för rep och sele/midjebälte.

Extra nödstopp

Monteras på räcket för lätt åtkomst.​

Dragnöd­stopp

För midjebälte eller 4-punktssele. Kan utrustas med automatiskt nödstopp.

Säkerhets-4-punktssele

Används med säkerhets­­ställning och säkerhetslina.

Piedestal

Rodby stand/piedestal med hjul för Styrsystem 2.0.

Stav­spetsar

Modell karda för bättre fäste på mattan.

Skateband RL4500E x 3000 till Vrije Universiteit

Skateband RL4500E x 3000 till Vrije Universiteit i Amsterdam. Om viljan finns. Skatebandets delar lyftes in med lyftkram till lokalen på sjätte våningen.

Skateband RL3500E på Idrottshögskolan i Alta Norge