Alla nya rullband från Rodby levereras med Styrsystem 2.0 inklusive dator och pekskärm. Systemets gränssnitt är engelskt. Äldre rullband kan uppgraderas till Styrsystem 2.0 (se Priser rullband, tillval och uppgraderingar). Alla rullband som levereras med Styrsystem 2.0 har Pulsstyrning som standard.

Gränssnittet till Styrsystem 2.0 kan manövreras via pekskärmen eller tangentbord och datormus. Du väljer det som passar dig bäst för stunden. När styrsystemet ska användas intill rullbandet är pekstyrning att föredra. Det finns också möjlighet att via tillvalet Fjärrkontroll med Bluetooth styra ett rullband med Styrsystem 2.0  – vilket gör att man inte behöver släppa fokusen på träningen.  Även en extern kommunikation över protokollet Trackmaster RS-232 kan styra rullbandet.

Det primära gränssnittet

Styrsystemet Primära gränssnitt är den helskärm som visar när bandet startas upp. Gränssnittet innehåller rullbandets nuvarande status och loggade data över den senaste användningen.

Bild 1. Primärt gränssnitt.
Bild 2. Primärt gränssnitt med Program 7 aktiverat.

Det primära gränssnittets kontroller och mätare

 • Elevation in Percent: Elevation i realtid, procent eller grader och styrknappar + / -.
 • Time och Distance in km: Tid och distans (loggad).
 • Speed in km/h: Önskad fart i km/h eller m/s och styrknappar + / -.
 • Actual speed in km/h: Faktiskt hastighet i realtid (Actual speed).
 • Speed min/km: Fart i antal minuter per kilometer i realtid (Speed min/km).
 • Knapp Start (startar rullbandet, fungerar också som återstart efter paus).
 • Knapp Clear (rensar allt, systemet går tillbaka till grundläge och inväntar input).
 • Knapp Stop (stoppar rullbandet, fungerar också som paus).
 • Den valda eller senast valda Profilen (Profile: Rodby). Knappen öppnar fönstret Profile Manager (se bild 2).
 • Statusfönstret (här tomt) visar status om ett av de fyra programmen körs.
 • Fyra program (Program 7, Program 2, Program 9 och Program 3) som lästs in från den för tillfället valda Profilen (knappen “Profile: Rodby” uppe till vänster). Inget av de fyra programmen i bild 1 är aktiverade. I bild 2 är Program 7  aktiverat och statusfönstret i mitten visar aktuell status för körningen av program 7.
 • Knappen Profile: Rodby öppnar fönstret Profile Manager (se bild 3 nedan).
 • Knappen med hjärtat visar att inget pulsband är inkopplat för tillfället.
 • Knappar för inställningar.

OBS! Rullbandet går självklart att köra utan att blanda in Profiles eller Program bara genom att ställa in Elevation, Speed och trycka på Start.

Profiles och Program

Det nya styrsystem 2.0 är uppbyggt runt en tänkt användningssituation där flera olika människor eller grupper av människor använder bandet vid olika tillfällen och över tid. För att kunna hålla reda på de olika användarna har Rodby Control System 2.0 ett system med användarprofiler, kallad Profile, och träningsprogram, kallade Program. Styrsystemet kan lagra ett stort antal Program. Dessa program är tillgängliga för alla. En Profile kan välja ut upp till fyra Program i fönstret Profile Manager (se bild 3 nedan). De utvalda programmen placeras lätt åtkomliga i det primära gränssnittet och kan köras av Rullbandet.

OBS: Programmen är tillgängliga för alla som använder rullbandet. Det går att flytta Program mellan rullband. Profilerna fungerar som ett sätt att för en person med en Profile kunna välja fyra olika favoritprogram som sparas av systemet och finns kvar även när bandet stängs av. Nästa gång samma person använder bandet räcker det med att utföra “Select Profile” och välja sitt profilnamn för att de fyra programmen ska aktiveras till det primära gränssnittet och kunna köras.

Program och Profile Program Editor

Ett Program innehåller ett antal på varandra följande steg där varje steg innehåller inställningar för parametrarna (bild 4):

 • Speed (km/h)
 • Speed (m/s)
 • Elevation (%)
 • Elevation (°)
 • Length (s)

Parametrarna kan ändras i fönstret Profile Program Editor. Du kan ändra alla parametrar och du kan enkelt lägga till, ta bort, byta ordning, kopiera och klistra in rader genom att markera en rad. Systemet uppdaterar automatiskt de kopplade parametrarna Elevation grader <-> Elevation procent åt båda hållen. Detsamma gäller för Speed i km/h och Speed m/s.

Bild 4 Profile Program Editor.

Pulsstyrning som standard

Alla Rodby rullband som levereras med  Styrsystem 2.0 har Pulsstyrning som standard. Pulsstyrning kräver ett anslutet Polar pulsband (version 7 eller 10) och gör att du kan sätta en målpuls (Target Pulse).  Styrsystemet anpassar farten på bandet så att din puls blir den önskade. Detta är en mycket användbar funktion när du vill vara säker på att hålla dig inom önskat pulsspann för uthållighetsträning, fettförbränning, aerob träning, anaerob träning eller intervallträning.

Tillvalet Autopositionering

Styrsystem 2.0 kan utrustas med funktionen Autopositionering. Autopositionering gör att bandet via sensorer känner av den tränande personens position och automatiskt ökar bandets hastighet när användaren kommer närmare bandets front, och minskar bandhastigheten när personen kommer längre bak på bandet. På så vis kan den tränande personen styra bandets hastighet genom sin egen fart under utövandet.

Uppgradering av äldre rullband med gamla styrsystemet

De som har ett äldre rullband från Rodby har möjligheten att uppgradera till Styrsystem 2.0 om de så önskar.

De som har ett äldre rullband från Rodby har också möjligheten att uppgradera till en motor med permanentmagneter för att få fullt vridmoment även från låga hastigheter. Detta kräver dock att styrsystemet också uppgraderas till Styrsystem 2.0.

Rodby Styrsystem 2.0 med tillvalet piedestal.