Alla nya rullband från Rodby levereras med Styrsystem 2.0 inklusive dator och pekskärm. Systemets gränssnitt är engelskt. Äldre rullband kan uppgraderas till Styrsystem 2.0 (se Priser rullband, tillval och uppgraderingar). Alla rullband som levereras med Styrsystem 2.0 har Pulsstyrning som standard.

Gränssnittet till Styrsystem 2.0 kan manövreras via pekskärmen eller tangentbord och datormus. Du väljer det som passar dig bäst för stunden. När styrsystemet ska användas intill rullbandet är pekstyrning att föredra. Det finns också möjlighet att via tillvalet Fjärrkontroll med Bluetooth styra ett rullband med Styrsystem 2.0  – vilket gör att man inte behöver släppa fokusen på träningen.  Även en extern kommunikation över protokollet Trackmaster RS-232 kan styra rullbandet. Gränssnittet har två språk: Svenska och Engelska.

Det primära gränssnittet

Styrsystemet Primära gränssnitt är den helskärm som visar när bandet startas upp. Gränssnittet innehåller rullbandets nuvarande status och loggade data över den senaste användningen.

Bild 1. Primärt gränssnitt.
Bild 2. Primärt gränssnitt med Program 1 aktiverat.

Det primära gränssnittets kontroller och mätare

 • Elevation i Procent: Elevation i realtid, procent eller grader och styrknappar + / -. Grå ruta.
 • Tid och Distans i km: Tid och distans (loggad).
 • Hastighet i km/h: Önskad fart i km/h eller m/s och styrknappar + / -. Grå ruta.
 • Bandets hastighet i km/h: Faktiskt hastighet i realtid (Actual speed).
 • Hastighet min/km: Fart i antal minuter per kilometer i realtid (Speed min/km).
 • Knapp Starta (startar rullbandet, fungerar också som återstart efter paus).
 • Knapp Rensa (rensar allt, systemet går tillbaka till grundläge och inväntar input).
 • Knapp Stoppa (stoppar rullbandet, fungerar också som paus).
 • Blå knapp med kroppsfigur till vänster om de tre programknapparna öppnar fönstret Profile Manager (se bild 3 nedan).
 • Statusfönstret i mitten visar status om ett av de fyra programmen körs (i bild två är det program 1 som visas).
 • Tre program (Program 1 Program 2 och Program 3) som lästs in från den för tillfället valda Profilen Rodby (blå knapp till vänster om de tre programknapparna). Inget av de tre programmen i bild 1 är aktiverade. I bild 2 är Program 1  aktiverat och statusfönstret i mitten visar aktuell status för körningen av program 1.
 • Knappen med hjärtat visar att inget pulsband är inkopplat för tillfället.
 • Knappar för inställningar.

OBS! Rullbandet går självklart att köra utan att blanda in Profiles eller Program bara genom att ställa in Elevation, Speed och trycka på Start.

Profiler och Program

Det nya styrsystem 2.0 är uppbyggt runt en tänkt användningssituation där flera olika människor eller grupper av människor använder bandet vid olika tillfällen och över tid. För att kunna hålla reda på de olika användarna har Rodby Control System 2.0 ett system med användarprofiler, kallad Profil, och träningsprogram, kallade Program (kallas även bana). Styrsystemet kan lagra ett stort antal Program. Dessa program är tillgängliga för alla. En Profil kan välja ut upp till fyra Program i fönstret Profile Manager (se bild 3 nedan). De utvalda programmen placeras lätt åtkomliga i det primära gränssnittet och kan köras av Rullbandet.

OBS: Programmen är tillgängliga för alla som använder rullbandet. Det går att flytta Program mellan rullband. Profilerna fungerar som ett sätt att för en person med en Profile kunna välja fyra olika favoritprogram som sparas av systemet och finns kvar även när bandet stängs av. Nästa gång samma person använder bandet räcker det med att klicka på Profil-knappen och välja sitt profilnamn för att de tre programmen ska aktiveras till det primära gränssnittet och kunna köras.

Bild 3. Profilhanterare och tillhörande program.

Program och Profile Program Editor

Ett Program innehåller ett antal på varandra följande steg, där varje steg har inställningar för parametrarna (bild 4):

 • Typ: tidsgräns eller distans.
 • Tid: minuter eller sekunder.
 • Distans: meter, kilometer eller miles.
 • Hastighet: km/h, m/s eller mph.
 • Lutning: i procent eller grader.
 • Puls.
 • Knapp för importering av GPX-fil.

Parametrarna kan ändras i fönstret Profile Program Editor. Du kan ändra alla parametrar och du kan enkelt lägga till, ta bort, byta ordning, kopiera och klistra in rader genom att markera en rad. Systemet uppdaterar automatiskt de kopplade parametrarna Elevation grader <-> Elevation procent åt båda hållen. Detsamma gäller för Speed i km/h och Speed m/s.

Bild 4 Profile Program Editor.

Pulsstyrning är standard

Alla Rodby rullband som levereras med  Styrsystem 2.0 har Pulsstyrning som standard. Pulsstyrning kräver ett anslutet Polar pulsband (version 7 eller 10) och gör att du kan sätta en målpuls (Target Pulse).  Styrsystemet anpassar farten på bandet så att din puls blir den önskade. Detta är en mycket användbar funktion när du vill vara säker på att hålla dig inom önskat pulsspann för uthållighetsträning, fettförbränning, aerob träning, anaerob träning eller intervallträning.

Bansimulering GPX är standard

Alla Rodby rullband som levereras med  Styrsystem 2.0 har Bansimulering GPX som standard. Bansimulering GPX innebär att du kan importera en GPX-fil från en GPS-enhet. Det kan vara den vanliga träningsrundan i skogen eller en planerad tävlingssträck. Med hjälp av Bansimulering GPX kan du maximera din träningskvalitet mot tävlingsbanans utformning. Att kunna träna med näst intill samma förutsättningar på bandet som i spåret gör att man kan vara väl förberedd. Så här gör du:

 1. Spara ner din GPS-data och konvertera den till en GPX-fil på datorn. I det här fallet med hjälp av Garmin connect.
 2. Lägg sedan GPX-filen på en USB sticka. Anslut USB-stickan till datorn som rullbandets kontrollsystemet körs på.
 3. Öppna upp Rodby Styrsystem och skapa ett program. Tryck sedan på knappen Importera GPX.
 4. Välj GPX-filen som ska importeras och tryck på Öppna.
 5. All sparad data staplas nu upp i flera ”segment” i ett program. Varje segment innehåller en distans och en lutning som tillsammans bygger den sammanlagda sträcka och lutningsförändring som banan du ursprungligen skapade med GPS enheten.
 6. Det nya programmet återfinns nu profilhanterarens arkiv över program.

Tillvalet Autopositionering

Styrsystem 2.0 kan utrustas med funktionen Autopositionering. Autopositionering gör att bandet via sensorer känner av den tränande personens position och automatiskt ökar bandets hastighet när användaren kommer närmare bandets front, och minskar bandhastigheten när personen kommer längre bak på bandet. På så vis kan den tränande personen styra bandets hastighet genom sin egen fart under utövandet.

Uppgradering av äldre rullband med gamla styrsystemet

De som har ett äldre rullband från Rodby har möjligheten att uppgradera till Styrsystem 2.0 om de så önskar.

De som har ett äldre rullband från Rodby har också möjligheten att uppgradera till en motor med permanentmagneter för att få fullt vridmoment även från låga hastigheter. Detta kräver dock att styrsystemet också uppgraderas till Styrsystem 2.0.

Rodby Styrsystem 2.0 med tillvalet piedestal.