Svenska produkter för professionell idrott, rehabilitering och forskning

Svenska Rodby Innovation utvecklar, tillverkar och säljer löpband och skateband för professionella rehabiliterings- och motionsändamål. Produkterna är tillverkade med högsta noggrannhet och goda servicemöjligheter till ett konkurrenskraftigt pris. Svenska och Norska landslaget i längdskidåkning, idrottshögskolor, forskningscentrum och universitetsinstitutioner inom fysiologi och träningsvetenskap använder sedan många år Rodby Innovations produkter. Moderna träningsmetoder inom idrotten har skapat en utökad användning när upprepade exakta mätningar med fullt jämförbara värden för att dokumentera förbättrade träningsresultat.

Rodby bygger

Rodby Innovation Svensk kvalitet Rodby Innovation AB är ett svenskägt företag. All utveckling och produktion sker i Sverige. Rodbys produkter kan anpassas efter kundens önskemål och tillämpningens krav. Anpassningsbarhet och innovativt tänkande är tillsammans med högsta tekniska kvalitet det som kännetecknar Rodby Innovation AB. Era önskemål beaktas och ligger det inom de ekonomiska och tekniska möjligheternas ramar, så konstruerar vi produkten efter era specifika önskemål.

historia

Företaget startades år 1980 av Håkan Rodby. Efter att Håkan byggt upp och arbetat 15 år med service av ergometercyklar vid Medicinska Apparater AB, köpte han upp produkten Ergometercyklar samt namnet Medicinska Apparater AB. Företagets produktion fortsatte under namnet Rodby El AB för att så småningom ändras till Rodby Innovation AB. Utvecklingsarbete har pågått fortlöpande genom åren, parallellt med produktionen, och som exempel på händelser, större förbättringar och teknikutvecklingssteg kan nämnas:
  • 1983 införds digital display för tid och belastning på testcyklarna.
  • 1986 ny mikroprocessorstyrd testcykel utvecklas i samarbete med KTH.
  • 1986 första löpbandet utvecklas i samarbete med Regionsjukhuset i Linköping.
  • 1988 Karolinska deltar framgångsrikt i NASA:s forskningsprojekt i rymden med Rodbys arbetscyklar.
  • 1990 RE990 utvecklas i samarbete med Linköpings Tekniska Högskola.
  • 1992 företagsnamnet ändras till Rodby Innovation AB.
  • 1995 utvecklar vi första skatingbandet åt Norges Idrottshögskola.
  • 1998 Örebro Universitet och Bosön blir våra första svenska kunder av skatingband.
  • 2002 produktion och företagsledning flyttar till Hagby utanför Uppsala.
Senare års alltmer förfinade träningsmetoder inom idrotten har gjort att våra produkter har kommit till utökad användning inom idrotts- och motionsverksamheten, när man önskar kunna göra upprepade exakta mätningar med fullt jämförbara värden, för att dokumentera förbättrade träningsresultat. Många års erfarenhet av utveckling och tillverkning av rehabiliteringsutrustning har givit Rodby en mycket god renommé inom detta område! Begär gärna referenser. Ni är välkommen med kompletterande frågor och eventuell offertförfrågan om ni finner att våra produkter kan tänkas uppfylla era krav och behov!