Rodby installerar just nu en Rodby Vattentrask med tillhörande pumpanläggning på det nybyggda Universitetsdjursjukhuset på VHC – Veterinärmedicin och husdjursvetenskapligt centrum i Uppsala. Vattentrasken ska användas för fysioterapi av hundar som nedsatt rörelsefunktion. Vattentrasken är byggd helt i rostfritt stål och har säkerhetsglas. Vattentrasken matas med renat varmvatten i ett slutet kretslopp med sandfilter och uppvärmning i ett separat rum. Rullbandet går i ett vattenbad och är uppfällbart med gasfjädrar för enkel rengöring av tanken.

VHC Uppsala
Universitetsdjursjukhuset på VHC – Veterinärmedicin och husdjursvetenskapligt centrum i Uppsala.