Ove från Rodby Innovation har varit ute på långresa och besökt Shanghai för att installera ett stort löpband. Bandet står på Shanghai University of Sport och ska användas för båda löpning och cykelträning. Bandet är ett RL3500 med en bredd på 1,8 meter. Elevationsvinkeln är minus fem till plus fjorton grader (-5 till +15). Det är vi kallar ett band med minuselevering och löpning kan ske i nedförsbacke. Hastigheten kan ställas från 2 till 50 km/h.